BunBim

Videos & photos about people, events, places, ideas of Instagram tag #ehlisünnet

@uyanmamgerek

#ayet #hadi #kuran #sünnet #islam #cuma #mücahid #mücaide #sahabe #asrısaadet #ehlisünnet #nefis #şer #hayr #hzmuhammed #genç #müslüman #müslümanlarkardeştir #uyanmamgerek #cami #mescid #instagood #instagram #like4like #likeforlike #tebliğ #dua - Bursa

0 💬 13 👍

@sofidervis53

#gün #günaydın #istanbul #ehlisünnet #ayet #hadis #islamiyet #müslüman #mümin #üstad #kadirmısıroğlu #nfk #osmanlı #ottoman #rte #tesettür #çay #kahve #aşk #aşık #tasavvuf #şiir #deli #tebessüm #güzelsözler #iyi #gece #geceler #iyigeceler

0 💬 17 👍

@sofidervis53

#gün #günaydın #istanbul #ehlisünnet #ayet #hadis #islamiyet #müslüman #mümin #üstad #kadirmısıroğlu #nfk #osmanlı #ottoman #rte #tesettür #çay #kahve #aşk #aşık #tasavvuf #şiir #deli #tebessüm #güzelsözler #iyi #gece #geceler #iyigeceler

0 💬 16 👍

@sofidervis53

#gün #günaydın #istanbul #ehlisünnet #ayet #hadis #islamiyet #müslüman #mümin #üstad #kadirmısıroğlu #nfk #osmanlı #ottoman #rte #tesettür #çay #kahve #aşk #aşık #tasavvuf #şiir #deli #tebessüm #güzelsözler #iyi #gece #geceler #iyigeceler

0 💬 13 👍

@sofidervis53

#gün #günaydın #istanbul #ehlisünnet #ayet #hadis #islamiyet #müslüman #mümin #üstad #kadirmısıroğlu #nfk #osmanlı #ottoman #rte #tesettür #çay #kahve #aşk #aşık #tasavvuf #şiir #deli #tebessüm #güzelsözler #iyi #gece #geceler #iyigeceler

0 💬 15 👍

@sofidervis53

:'( :'( :'( #gün #günaydın #istanbul #ehlisünnet #ayet #hadis #islamiyet #müslüman #mümin #üstad #kadirmısıroğlu #nfk #osmanlı #ottoman #rte #tesettür #çay #kahve #aşk #aşık #tasavvuf #şiir #deli #tebessüm #güzelsözler #iyi #gece #geceler #iyigeceler

0 💬 12 👍

@sofidervis53

#gün #günaydın #istanbul #ehlisünnet #ayet #hadis #islamiyet #müslüman #mümin #üstad #kadirmısıroğlu #nfk #osmanlı #ottoman #rte #tesettür #çay #kahve #aşk #aşık #tasavvuf #şiir #deli #tebessüm #güzelsözler #iyi #gece #geceler #iyigeceler

0 💬 17 👍

@sofidervis53

#gün #günaydın #istanbul #ehlisünnet #ayet #hadis #islamiyet #müslüman #mümin #üstad #kadirmısıroğlu #nfk #osmanlı #ottoman #rte #tesettür #çay #kahve #aşk #aşık #tasavvuf #şiir #deli #tebessüm #güzelsözler #iyi #gece #geceler #iyigeceler

0 💬 18 👍

@islam.dinim

İslâm Ahlâkı - 218 CENNET YOLU İLMİHÂLİ İSLÂMİYYET ÎMÂNIN SIFATLARI 6 VE MELÂİKETİHİ: Dahî ben, Allahü azîm-üş-şânın meleklerine inandım, îmân eyledim. Allahü azîm-üş-şânın melekleri vardır. Onları nûrdan halk etmişdir. Cismdirler. [Burada cism demek, fizik kitâblarında bildirilen cism değildir.] Yimezler ve içmezler. Onlarda erkeklik, dişilik olmaz. Gökden yere inerler ve yerden göğe çıkarlar. Ve bir hâlden bir hâle girerler. Göz açıp yumacak kadar, Allahü azîm-üş-şâna âsî olmazlar ve bizim gibi günâh işlemezler. Onların içinde mukarrebler ve Peygamberler vardır. Ve cümlesinin efdali, Cebrâîl, Mikâîl, İsrâfîl, Azrâîl "aleyhimüsselâm"dır. Bu dördü cümle meleklerin Peygamberleridir. Ve onların her birisini, Allahü azîm-üş-şân, bir hizmete koymuşdur. Kıyâmete kadar, başka bir hizmete nevbet gelmez. VE KÜTÜBİHİ: Dahî, Allahü azîm-üş-şânın kitâblarına inandım, îmân eyledim. Allahü azîm-üş-şânın kitâbları vardır. Kur'ân-ı kerîmde bildirilen, yüzdört kitâbdır. Yüzü küçük kitâbdır. Bunlara (suhuf) denir. Ve dördü büyük kitâbdır. Tevrât, hazret-i Mûsâ "aleyhisselâm"a, Zebûr, hazret-i Dâvüd "aleyhisselâm"a, İncîl, hazret-i Îsâ "aleyhisselâm"a, Kur'ân-ı kerîm, bizim Peygamberimiz Muhammed "aleyhisselâm"a nâzil olmuşdur. Bugün yehûdîlerin ve hıristiyanların okudukları (Tevrât) ve (İncîl) hakkında (Cevâb Veremedi) kitâbımızda geniş bilgi vardır. Yüz suhufdan, on suhufu, hazret-i Âdem "aleyhisselâm"a, elli suhufu, Şit "aleyhisselâm"a, otuz suhufu, İdrîs "aleyhisselâm"a, on suhufu, İbrâhîm "aleyhisselâm"a inmişdir. Bunların cümlesini, Cebrâîl "aleyhisselâm" indirmişdir. Cümlesinden sonra, Kur'ân-ı azîm-üş-şân nâzil olmuşdur. Kur'ân-ı azîm-üş-şânın nüzûlü -az az, âyet âyet- yirmiüç senede temâm olmuşdur. Ve hükmü, kıyâmete değin bâkîdir. Nesh olmakdan [geçersiz olmakdan] ve tebdîl ile tahrîfden [insanların değişdirmelerinden] mahfûzdur. - devamı var - İslâm Ahlâkı Kitabı www.huzurpınarı.com

1 💬 16 👍

@sofidervis53

#gün #günaydın #istanbul #ehlisünnet #ayet #hadis #islamiyet #müslüman #mümin #üstad #kadirmısıroğlu #nfk #osmanlı #ottoman #rte #tesettür #çay #kahve #aşk #aşık #tasavvuf #şiir #deli #tebessüm #güzelsözler #iyi #gece #geceler #iyigeceler

0 💬 11 👍

@islam.dinim

Cevap: Kalp hastalığının ilacı, İslâmiyetin emirlerine uymak, yasak ettiklerinden sakınmak ve Allahü teâlâyı çok zikretmek, yani ismini ve sıfatlarını hatırlamak, kalbe yerleştirmektir. Çünkü insan sevdiğini hiç unutmaz... Vaktiyle Muhammed Şüveymî hazretlerinin yanına biri gelerek, sıkıntıda olduğunu, bunun için kendisine yardımcı olmasını ister ve çok yalvarır. Bu kimse, bir kadınla evlenmek ister fakat o kadın bunu kabul etmez. Gelen kimsenin derdini dinleyen Muhammed Şüveymî hazretleri, ona sessiz bir oda göstererek; -Buraya gir, kapıyı kapat ve devamlı olarak o kadının ismini söyle! buyurur. Orada bulunanlar, ilk bakışta bir mana veremezler ise de, hocalarının sözlerinde bir hikmet bulunacağını düşünüp, neticeyi beklemeye başlarlar. O kimse ise, gece, gündüz evlenmek istediği kadının ismini söylemeye devam eder. Bir müddet geçtikten sonra, kaldığı odanın kapısı vurulur ve; -Ben filan kadınım, senin için geldim, kapıyı aç demektedir. Adam bu kadının önceki hâlini, bir de şimdiki hâlini düşünür ve birden kalbi değişir, kendi kendine; “Mademki sevdiğine, ismini çok anmakla kavuşuluyor. O hâlde ben niye başka şeylerle meşgul oluyorum. Rabbimin ismini zikretmekle meşgul olur, Ona ulaşmayı tercih ederim” diye düşünür. Kadını geri gönderir, kendisi Allahü teâlânın ismini zikretmekle meşgul olmaya başlar. Böylece kalp gözü açılır ve evliyalık yolunda ilerlemeye başlar. Bu hâli görenler, Muhammed Şüveymî hazretlerinin o kimseyi, o odaya koymasının hikmetini böylece anlamış olurlar... İnsanın saadete kavuşması için, âdetlerinde, ibadetlerinde, kısacası her işinde din ve dünya büyüklerinin reisine benzemesi lazımdır. Beden ve kalple erişilebilecek bütün yüksek dereceler, Resûlullah efendimizi sevmeye bağlıdır. Bunun için, ibadetlerin en kıymetlisi, Allahü teâlânın dostlarını sevmek ve düşmanlarını sevmemektir. Dostun sevdiklerini sevmek, düşmanlarını sevmemek, insanda kendiliğinden hasıl olur. Seven kimse, eğer sevgisi samimi ise, sevdiğine her konuda itaat eder ve onu hiç unutmaz. Peygamber efendimiz buyurdu ki: (İnsan, sevdiğini çok zikreder, hatırlar.) Osman Ünlü Hoca 23 Mayıs 2017 tarihli yazısıdır.

1 💬 19 👍

@vatandernegi

Herkes davetlidir. #ehlisünnet #ilim #sohbet #vatandernegi #davet #zikir

0 💬 19 👍

@islam.dinim

Cevap: İbni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” (Redd-ül-muhtâr) kitabında buyuruyor ki: (Ramazan ayının başında, gökte hilâli, yani yeni ayı aramak, âkıl ve baliğ olan her Müslüman üzerine vacib-i kifayedir. Görünce, kâdıya, yani hâkime haber vermesi de vacibtir. Fâsıkın haberini kabul eden kadı, günaha girer. Sözü kâdı tarafından red edilen kimsenin, yalnız kendisi oruç tutar. Kâdı kabul ve ilan edince, [her memlekette] bütün Müslümanların o gün oruç tutmaları farz olur. Fasık otuz gün tuttuktan sonra, bayram yapamaz. Herkesle beraber bir gün daha tutar. Bulutlu havada, âdil olan bir Müslümanın haberi kabul edilir. Bulutsuz havada, çok kimsenin haber vermesi lâzımdır. Kâdısı veya Müslüman valisi bulunmayan yerlerde, âdil bir Müslümanın gördüm demesi ile, bunu işitenlerin oruç tutmaları lâzım olur. Topu ve kandili kullananlar âdil Müslüman iseler, kâdının hükmüne alâmet olurlar. Ramazan ayının takvim ile, hesap ile başlaması câiz değildir. Âdil olsalar bile, Ramazan ayının başlaması için, bunların hesaplarının kıymeti yoktur. Bunların, Ramazan hilâlinin doğacağı günü önceden haber vermeleri ile, Ramazan orucu başlamaz. Şâfii âlimlerinden imâm-ı Sübkî “rahime-hüllahü teâlâ”, (Şabanın otuzuncu gecesi hilâli gördüğünü söyleyen olsa, hesap ise, hilâlin bir gece sonra doğacağı bildirilse, burada hesaba inanılır. Çünkü, hesapla anlaşılan katidir. Doğmadan bir gece evvel görülmesi imkânsızdır) diyor. Şems-ül-eimme Halvânî “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki, (Ramazan ayının başlaması, hilâlin görülmesi ile olur. Hilâlin doğması ile başlamaz. Hesap, hilâlin doğduğu geceyi bildirdiği için, Ramazan-ı şerif ayının başlaması hesap ile anlaşılamaz. İki âdil Müslümanın, (hilâli gördük) demeleri ile veya kâdının hüküm etmesi ile, bir yerde Ramazan başlayınca, dünyanın her yerinde oruca başlamak lâzım olur. Hac, kurban ve namaz vakitleri böyle değildir. Bunlar vakitlerinin bir yerde malum olması ile, başka yerlerde de böyle olmaları lâzım gelmez.)) Yine İbni Âbidîn “ rahime-hullahü teâlâ” namazın şartlarını bildirirken, kıble tayininde diyor ki, (Namaz vakitlerini ve kıble cihetini anlamak için, [âdil Müslümanların tasdik ettikleri] takvimlere ve astronomik hesaplara 👇👇👇

2 💬 22 👍

@uyanmamgerek

#ayet #hadis #kuran #sünnet #islam #mücahid #mücaide #sahabe #asrısaadet #ehlisünnet #nefis #şer #hayr #hzmuhammed #genç #müslüman #müslümanlarkardeştir #uyanmamgerek #cami #mescid #instagood #instagram #like4like #likeforlike #tebliğ #dua - Bursa

0 💬 27 👍

@islam.dinim

İslâm Ahlâkı - 220 CENNET YOLU İLMİHÂLİ İSLÂMİYYET ÎMÂNIN SIFATLARI 8 VEL-YEVMİL-ÂHIRI: Dahî ben, kıyâmet gününe inandım. Îmân etdim. Çünki, Allahü teâlâ haber vermişdir. Kıyâmet günü, kabrden kalkınca başlar. Cennete veyâ Cehenneme gidinceye kadar devâm eder. Cümlemiz ölüp yine dirilsek gerekdir. Cennet ve Cehennem ve mîzân [Terâzî] ve sırât köprüsü, haşr [toplanmak] ve neşr [Cennete ve Cehenneme dağılmak], kabr azâbı, münker ve nekîr adındaki iki meleğin kabrde süâli hakdır. Ve olacakdır. VE BİL-KADER-İ HAYRİHİ VE ŞERRİHİ MİNALLAHİ TEÂLÂ: Dahî hayr ve şer, olmuş ve olacak şeylerin cümlesi, Allahü azîm-üş-şânın takdîriyle, ya'nî ezelde bilmesi ve dilemesi ve vaktleri gelince yaratması ile ve levh-il mahfûza yazmasiyle olduğuna inandım, îmân eyledim. Kalbimde, aslâ şek ve şübhe yokdur. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ve dahî, i'tikâdda [ya'nî inanılacak şeylerde] mezhebim, (Ehl-i sünnet ve cemâ'at) mezhebidir. Ben bu mezhebdenim. Diğer yetmişiki fırkanın inançları yanlışdır, bozukdur. Cehenneme gideceklerdir. - devamı var - İslâm Ahlâkı Kitabı www.huzurpınarı.com

1 💬 22 👍

@islam.dinim

Âb-ı Hayat - 1550 Enver abiler buyurdular ki; Şeref-ül insan bil ilmi vel-edeb, lâ bil mâl-ı vel neseb. İnsanın şerefi, insanın kıymeti, insanın değeri, insanın itibarı nedir? İlim sahibi olmasıdır ve edep sahibi olmasıdır. Yoksa, çok serveti olmak, çok malı-mülkü olmak, etiketi olmak, bunların hiç birisi itibar kaynağı değildir. Cenab-ı Hak itibarı dine koymuştur. İtibarsızlığı da dünyaya vermiştir. Onun için, ehl-i ahiret ile ehl-i dünya arasındaki fark, Hâlık ile mahlûk arasındaki fark kadardır. Çünki, birisi Allahü tealaya kul ve köledir, birisi paraya, kadına ve şöhrete kul ve köledir. Aradaki fark, tabii ki Hâlık ile mahlûk arasındaki fark kadar olacaktır. Sonra hazret-i Peygamber 'aleyhissalatü vesselam' ne buyuruyorlar? İnsanlar sevdikleriyle beraber olacaklardır. Cenab-ı Hakkı, Peygamberini 'aleyhissalatü vesselam', Allahü tealanın sevdiklerini sevenler, şüphesiz ki onlarla beraber haşr olunacaklardır. Bunlarla hiç ilgisi olmayanları severse, onlarla beraber haşr olunacaktır. Sonra kime dert yanacaksın? (Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmain) Huzur pınarı mail gurubundan alıntıdır. #islam #din #islamiyet #ehlisünnet #müslüman #sevgi #muhabbet #sohbet #ümmet #arkadaş #dost #genc #genclik #genç #akilli #aile #anne #baba #ihlas #türkiyegazetesi #ihlasvakfi #birlik #bal #ilahiyatfakültesi #imamhatiplisesi #servet #para #zengin #patron #nefis

0 💬 35 👍

@trsadm52

⛤⛤⛤Çekiliş var!!!⛤⛤⛤ Ramazan-ı Şerif ayı boyunca bu üç akaid kıtabının çekilişi yapılacak. 🎁🎁🎁 İlk 10 gün, ortası ve son 10 gün bu üç kitaptan biri verilecektir. Çekiliş şartları yarın ilk kitabın paylaşımıyla birlikte açıklanacaktır. Takipte kalın... #çekiliş #ehlisünnet #ehlisünnnetakidesi #akide #akaid #itikad #iman #islam #müslüman #muslim #kitapçekilişi #kitap #kitaptavsiyesi #kitapsever #okumak #türkiye #istanbul #book #reading #germany #turkey #buch #lesen #deutschland #türkei

1 💬 13 👍

@anadolu_alevi_islam_der

İmam Hüseyin ve sonrası ... #anadolualeviislamder #aleviyim #aleviler #alevi #sünni #ehlibeyt #ehlisünnet #imamhussein #imamhüseyin #imammehdi #12imam #kerbela #yezid #dinkardeşi

0 💬 68 👍

@muverrih.i_islam

. Evrim Teorisi Ve İslâm. Evrim konusu öyle bir hâl almış durumda ki adeta bir din gibi veya bir inanç gibi veya inançsızlıkmış gibi bir hal almıştır. Hal böyle olunca bir Müslümanın evrime inanmaması şöyle dursun muhattap alması dahi söz konusu değildir. Tabi şimdi böyle bir algı olmasaydı bir Müslüman evrime inanır mıydı diyebilirsiniz. Hayır! Bir Müslümanın evrim teorisine inanması mümkün değildir. Zira evrimciler basit değimi ile her şeyin kendilindiğinden var olduğunu iddia etmektedirler. Bir Müslümanın ise böyle bir şeye inanması mümkün değildir. Evrim teorisininde kendine göre doğruları ve yanlışları vardır. Ancak görüyoruz ki yanlışları doğrularıdan fazladır. Ancak evrim konusunda bir Müslümanın karşı gelmeyeceği durumlar vardır. Mesela bu dünya bir anda var olmamıştır ve bir oluşum süreci olmuştur. Zaten bunu Yüce Mevla’mız Kur’anı Kerimde kendisi belirtmektedir. Dolayısı ile bizler bunu zaten evrimcilerden değil kainatın yaratıcısından öğrenmekteyiz. Örnek bir ayeti kerime şöyledir: Şüphesiz sizin Rabbimiz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş’a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir. ( 7.54) Özetle, araştırmacı birinin veya Müslüman bir bilim adamının evrim teorisini incelemesi bir yerde uygun olabilir. Ancak bu konularla ilgisi olmayan bir Müslümanın evrim konusunda kafa yorması çok yanlış olacaktır. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek, ve net bir cevap vermek adına şunu diyebiliriz: Evrime inanmak Allah'ın (c.c.) varlığını inkâr etmektir. Âyet ve Hadise muhalif olmaktır. Bu nedenledir ki bir Müslümanın evrime inanması mümkün değildir ve ben evrime inanıyorum diyen bir insanın Müslüman olması mümkün değildir.

1 💬 50 👍

@zobizobishop

Herkese için Mutlu Huzurlu Birgün olsun😊 🔢27×33 ebatlarında ✔Dışı siyah deri 💓İç astarı kırmızı nubuk deri ⚠Stokta son 4 adet Fiyat için➡DM

1 💬 31 👍

@sofidervis53

Üstad Necip Fazıl Kısaküreği vefatının 34.sene-i devriyesinde hayırla ve rahmetle anıyoruz... #gün #günaydın #istanbul #ehlisünnet #ayet #hadis #islamiyet #müslüman #mümin #üstad #kadirmısıroğlu #nfk #osmanlı #ottoman #rte #tesettür #çay #kahve #aşk #aşık #tasavvuf #şiir #deli #tebessüm #güzelsözler #iyi #gece #geceler #iyigeceler

0 💬 70 👍

@ehlisunnetsokagi

İnsan, kainatı yoktan var eden, kullarına analarından babalarından çok acıyan Allah-u Teâlâ'nın kitabından zorluk duyarsa, başka zorluk duyamadığı hiç bir şey kalmaz. Eğer insan Allah-u Teâlâ Hazretlerini hakkıyla bilse ve bildiği gibi inansa ve O'na teslim olsa ne çetinlik kalır, ne darlık kalır, ne de bir güçlük kalır. Kalplerin darlanmaması, hatta huzura kavuşması için zikrullaha çok devam etmek lazımdır. Şu ayet-i kerime bu manaya işaret etmektedir. الذین امنو وتطمئن قلوبهم بذکر الله تطمئن القلو ب (Öyle kimseler mutmain oluryor) raad süresi 28 #mahmudefendihz #mahmudefendihzks #mahmudefendi #efendihazretleri #ehlisünnet #zikir #ismailağa #ismailaga #cubbeliahmethoca #cübbeliahmethoca #ihvan #medrese

0 💬 40 👍

@talhasezerakyol

Koca Amerika nın derdi papaz #cübbeliahmethoca #uyarıyor #hatırlatıyor #müceddid #mahmudefendihz #kuranıkerim #hadisişerif #ehlisünnet #sünnet #ilim #islam #islamic #ismailağa

0 💬 5 👍

@islam.dinim

İmam-ı Rabbani Hazretlerinden İnciler - 99 (Kuddisse Sirruh, Rahmetullahi teâlâ aleyh) Verâ ve takvâyı tâm yapabilmek için, mubâhları lâzım olduğu kadar kullanmalı, zarûret miktârını aşmamalıdır. Bu kadarını kullanırken de kulluk vazîfelerini yapabilmek için kullanmaya niyet etmelidir. Böyle niyet etmeden, az kullanmak da günah olur. Azı da çoğu gibi zararlı olur. Mubâhların fazlasından tamamen kaçınabilmek, her vakit ve hele bu zamanda, hemen hemen mümkün değildir. Hiç olmazsa, haramlardan kaçınmalı, mubâhların fazlasından da elden geldiği kadar sakınmaya çalışmalıdır. Mubâhlar, lüzûmundan fazla işlendikte, pişman olup tevbe etmelidir. Bu işleri, haram işlemeye başlangıç bilmelidir. Allahü teâlâya sığınmalı ve yalvarmalıdır. Bu pişmanlık, tevbe ve yalvarmak, belki mubâhların fazlasından büsbütün sakınmak yerine geçerek, böyle işlerin âfetinden, zararından korur. Büyüklerden biri buyuruyor ki, (Günah işleyenlerin, boynunu bükmesi, bana, ibâdet edenlerin göğsünü kabartmasından daha iyi geliyor). Haramlardan kaçınmak da, iki türlüdür: Birinci kısmı, yalnız Allahü teâlânın haklarına dokunan günahlardan kaçınmaktır. İkinci kısmı, insanların, mahlûkların hakları da bulunan günahlardan kaçınmaktır. İkinci kısmı, daha mühimdir. Allahü teâlâ, hiçbirşeye muhtaç değildir ve çok merhametlidir. Kullar ise, pekçok şeye muhtaç oldukları gibi, hasîs ve alçaktır. Resûlullah buyurdu ki: (Üzerinde kul hakkı olan, mahlûkların malına, ırzına dokunan, ölmeden önce helâllaşsın, ödesin! Zîrâ o gün altının, malın değeri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar, kendi sevaplarından alınacak, sevapları olmazsa, hak sahibinin günahları, buna yüklenecektir). [İbni Âbidîn (Dürr-ül-muhtâr) kitabını açıklarken, namaza niyet bahsi, ikiyüzdoksanbeşinci sayfada buyuruyor ki, (Kıyâmet günü, hak sahibi, hakkını affetmezse, bir dank hak için, cemaat ile kılınmış, kabûl olmuş yediyüz namazı alınıp, hak sahibine verilecektir). Bir dank, dirhemin altıda biri, yaklaşık olarak, yarım gram gümüştür.] Birgün, Eshâb-ı kirâma karşı: (Müflis kime denir, biliyor musunuz?) buyuruldukta: (Parası ve malı kalmayan kimseye diyoruz) dediler. Buyurdu ki: (Ümmetim arasında müflis, şu kimsedir ki, kıyâmet 👇👇👇

2 💬 58 👍

@hadis.alemi

#hadisalemi#ehlisünnet#ve#haseneye#dair - Trakya Üniversitesi

2 💬 49 👍

@__huzur_islamda___

- Koca Amerika nın derdi papaz Parasınolan balattan ev alsın sur içine bizansı sokmaya çalılıyorlar. #cübbeliahmethoca #uyarıyor #hatırlatıyor #müceddid #mahmudefendihz #kuranıkerim #hadisişerif #ehlisünnet #sünnet #ilim #islam #islamic #ismailağa

0 💬 5 👍

@kuranikerim_tefsiri

Efendimiz (sav) gelince, Mevlâ Tealâ Süleyman (Aleyhisselam) ın büyü ile uğraşmaktan berî olduğunu bildirmek için bu ayet-i celileyi indirdi. Zira yahudiler Süleyman (Aleyhisselam) a sihirbaz diye iftira atıyorlardı. . #ayet #meal #islam #kuran #tefsir #allah #peygamber #aşk #bakarasuresi #din #namaz #rasulullah #şeriat #ilim #tevhid #ehlisünnet #itikat #kuranıkerim #ramazan #buhari #cennet #mahmudefendihz #hadisiserif #edep #dua #ibadet #istanbul #cubbeliahmethoca #ruhulfurkan #ismailağa

3 💬 180 👍

@cubbeliahmet.hocasevenleri

Koca Amerika nın derdi papaz #cübbeliahmethoca #uyarıyor #hatırlatıyor #müceddid #mahmudefendihz #kuranıkerim #hadisişerif #ehlisünnet #sünnet #ilim #islam #islamic #ismailağa

10 💬 1743 👍

@genclik_ikra

Ne kadar okursan oku bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan; "cahilsin" demektir.. Sadi Şirazi ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ #islam #hzmuhammed #love #world #life #ayet #ahiret #death #hadis #muslim #islam #müslüman #muslim #quran #kuran #kuranıkerim #allah # #hamd  #tirmizi #buhari #islamic #farz #namaz #dünya #ölüm #islamic #genclik_ikra #faith #ehlisünnet #mahmutefendi

0 💬 41 👍

@farazii34

MEHMET GÖRMEZ'İN FİKİR BABASI MUSA CARULLAH'I TANIYALIM Mehmet Görmez, Musa Carullah üzerine doktora yapmış ve bu doktorayı devletin kurumu olan diyanet vakfı yayınlarından basmıştır. İşte Görmez'in fikir babasının fikirlerinden bir demet: Musa Carullah Kazanlı düşünür Mûsa Carullah, 1917 yılında Moskova’da yapılan Rusya Müslümanları Kurultayı’nda divan üyesidir. Kurultaydaki konuşmalardan bir cümle: ‘Efendiler! Unutmayınız ki, Kur’ân’ın bazı kuralları eskimiştir. Bunları, târihin malı saymak lâzım…’ (Rusya Birinci Müslümanlar Konseyi Tutanakları, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 394) Cârullah’ın İslâmî ilimler hakkındaki görüşleri: “Medreseleri çekirge sürüleri gibi istîlâ etmiş fıkıh, kelam, usul, tefsir…” Osmanlı hakkındaki görüşleri: “Osmanlılar; böyle yanlış, fenâ ve sabit kâidelere bağlı kaldılar.” Mûsa Carullah’ın bazı fikirleri: ‘Kâfirler, azâbı hak etmiş olmalarına rağmen, sırf Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve keremi ve rahmetinin genişliği gereğince sonunda cehennemden kurtulacaklardır.” ‘’Kâfirler, küfür ve şirkte kısmen mazur oldukları için zaten azâbı da o kadar (ebedi olarak) hak etmemişlerdir.’’ “Mü’min, müşrik herkes inancında haklıdır; dîninden ve inancından dolayı hiç kimsenin ne fiilen ne de kalben kınanması câizdir.” (Mûsa Carullah, Rahmeti İlahiye Burhanları) (Misvak Neşriyat, Hakk Dînin Bâtıl Yorumlarına Cevaplar, s.126-127)#misvakneşriyat#musacarullah#mehmetgörmez#diyanet#diyanetişleribaşkanlığı#diyanetvakfı#diyanettv#ehlisünnet#ehlisunnet#ehlisünnetvelcemaat

6 💬 34 👍

@islamtevhidii

Vallahi ihlasli ve sabirli bir şekilde Rabbimizden isteyin muhakkak verilecektir istediğinizi. Sakin isyan etmeyin dönüş elbette rabbimizedir. Hayır da şerri şerde Hayırı görmeyi nasip etsin mevlam. #islamtevhidi #islam #ayet #hadis #mekke #medine #sunnet #muslim #dua #dualarımızkabulolsun #din #mekke #medine #kabe #kuran #kiyas #ummet #nb #kuranikerim #ehlisünnet #tevhid #mekke #tbt #farz

0 💬 68 👍

@yuunusemrem

#yunusemre #ask #aşk #aşksözleri #aşkı #tasavvuf #ehlisünnet #kitap #kitaplar #kitaplik #hadis #ayet #sufi #güneş #ay #sema #night

0 💬 142 👍

@ustadnecipfazilk

#üstad #necipfazılkısakürek #necipfazilkisakürek #nfk #necipfazil #kisakürek #servetturgut #seriyye #büyükdoğu #buyukdogu #ehlisünnet #peygamber #türk #asker

0 💬 198 👍

@islam.dinim

Cevap: Şabanın yirmidokuzuncu günü, güneş gurûb edince, garb (batı) tarafındaki zâhirî üfuk hattı üzerinde, Ramazan hilâlini aramak vacibtir. Âdil olan, yani büyük günah işlemeyen, ehl-i sünnet bir Müslüman, hilâli kapalı havada görünce, hâkime, valiye haber verir. Kabul ederse, her yerde Ramazan başlar. Hâkim, vali olmayan yerde, bir Müslüman hilâli görünce, o yerde Ramazan başlar. Bid’at ehlinin, fâsıkın sözü kabul edilmez. Açık havada çok kimsenin haber vermesi lâzımdır. Hilâl görülmezse, Şaban ayı otuz gün kabul edilip, ertesi gün Ramazan olur. Takvim ile, astronomik hesaplarla Ramazan başlamaz. (Bahr) ve (Hindiyye)de ve (Kâdîhân) da diyor ki, (Dâr-ül-harbdeki esîr, Ramazan başını bilmeden takvime bakarak, bir ay oruç tutsa, Ramazandan bir gün evvel veya Ramazanın ikinci günü yahut tam Ramazan başında oruca başlamış olabilir. Birinci hâlde, Ramazandan bir gün evvel tutmuş ve Ramazanın son günü bayram yapmıştır. İkinci hâlde, Ramazanın birinci günü tutmamış, son günü de bayramda tutmuştur. Her iki hâlde de, Ramazanın yirmisekiz gününde oruç tutmuş olup bayramdan sonra, iki gün kaza tutması lâzım olur. Üçüncü hâlde, oruç tuttuğu bir ayın ilk ve son günlerinin Ramazana tesadüf ettiği şüphelidir. Ramazan olduğu şüpheli günlerdeki oruç sahih olmadığı için, yine iki gün kaza eder.) Bundan anlaşılıyor ki, Ramazana, gökte hilâli görmekle değil de, önceden hazırlanmış takvimlere göre başlayanların, bayramdan sonra iki gün kaza niyeti ile oruç tutmaları lâzımdır. Ramazan-ı şerifin başladığı günün hesap edilmesi (Se’âdet-i Ebediyye) kitabında uzun yazılıdır. (İslâm Âhlâkı s. 305) İbadetlerin vakitlerini tayin ve tespit etmek, yani anlayıp anlatmak, din bilgisi ile olur. İbadetlerin vakitlerini, din âlimleri, yani müctehidler anlamış ve bildirmişlerdir. Fıkıh âlimleri, müctehidlerin bildirdiklerini (Fıkıh) kitaplarında yazmışlardır. Bildirilmiş olan vakitleri, hesap etmek ise, astronomi bilen Müslümanların vazifesidir. Hesap edilmesi câiz olan vakitleri, astronomi âlimleri bulur. Bunların bulduğunu, din âlimlerinin tasdik etmeleri şarttır. Namaz vakitlerini saat ile ve kıbleyi pusula ile anlamanın câiz olduğu (İbni Âbidîn)de (Namazda kıbleye dönmek) bahsinde ve 👇👇👇

2 💬 70 👍

@peygamberimin_izinden_571

#kürsülerinfatihi #cah #cübbeliahmethoca #efendihazretleri #nakşibendi #nakşi #ehlisünnet

3 💬 312 👍

@islam.dinim

Cevap: Âdet üzere namaz kılan ve oruç tutan çoktur. Fakat, dinin bildirdiği hududu gözeten ise, pek azdır. Doğru ibadet edenleri, âdet üzere ibadet edenlerden ayıran fark, Allahü teâlânın emirlerini gözetmektir. Çünkü, namaz ve orucun halisi de, bozuğu da görünüşte beraberdir. Sadece yeme, içmeyi terk ederek, yalandan, gıybetten uzaklaşılmayarak tutulan bir orucun, faydasız bir amel olduğunu, İslâm âlimleri bildirmişlerdir. Peygamber efendimiz; (Bir kimse, Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını, Allahü teâlâdan beklerse, geçmiş günahları affolur) buyurmuştur. İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: “Bu ayın günlerinin bereketi başka olduğu gibi, gecelerinin hayırları da başkadır. Kur’ân-ı kerim, Ramazan ayında indi. Bakara sûresinin 185. âyetinde mealen; (Kur’ân-ı kerim ramazan ayında indirildi) buyuruldu. Kadir gecesi de, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, vakit girince, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resûlullah efendimiz bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısı ile her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir. Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince; “Zehebez-zamâ vebtellet-il urûk ve sebet-el-ecr inşâallahü teâlâ” duasını okumak, teravih namazı kılmak ve hatim okumak mühim sünnettir. Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Hadis-i şerifte; (Ramazan ayı gelince, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır) buyuruldu. Ramazan-ı şerif ayının Kur’ân-ı kerim ile bağlılığı olduğu için, bu ay da, bütün hayırları ve bereketleri kendinde toplamıştır. Bütün bir yıl içinde herhangi bir yoldan herhangi bir kimseye gelen bütün hayırlar ve bereketler, bu çok kıymetli ayın bereketleri denizinden bir damla gibidir.” İbadetleri, âdet olarak, herkes yaptığı için değil, Allahü teâlânın emri olduğu için ve şartlarını gözeterek yapmalıdır. Osman Ünlü Hoca 22 Mayıs 2017 tarihli yazısıdır.

1 💬 65 👍

@merveegediik

"İnsanlar bu dünyada ne aradıklarını unutmuşlardı. Üstelik bu dünyada ne aradıklarını unuttuklarını da unutmuşlardı!" - Ömer Faruk Dönmez, Bir Kitap Bir Balta #islam #islamic #ehlisünnet #alim #müslüman #mümine #kitap #kitapkokusu #bookstagram #book #instabook #kitapalıntısı #ismailağa #ehlisünnet #ehlisünnetvelcemaat #ayet #hadis #ilim #amel #ihlas #dua #sohbet #mahmudefendihz #ihvan #sofi #sufi

0 💬 29 👍

@alevi.caferi.genclik

#alevi#caferi#genclik#hzali#aşk#rasulullah#peygamber#hzmuhammed#ehlibeyt#ehlisünnet#ayet#tesettür#islam#müslüman#namaz#dua#kuran#ibadet#ahiret#cennet#onikiimamlar#iman#mümin#hzfatima#güzellik#namus#hadis#allah

1 💬 108 👍

@kuranikerim_tefsiri

O halde Rabbine hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol ! Hicr Suresi 98 #ayet #meal #islam #kuran #tefsir #allah #peygamber #aşk #bakarasuresi #din #namaz #rasulullah #şeriat #ilim #tevhid #ehlisünnet #itikat #kuranıkerim #ramazan #buhari #cennet #mahmudefendihz #hadisiserif #edep #dua #ibadet #istanbul #cubbeliahmethoca #ruhulfurkan #ismailağa

1 💬 375 👍

@l_a___t_a_h_z_e_n

#hikmetehlizatlar #sevmek #yolda #olmak #tanımak. #nimet #ehlisünnetvelcemaat #ehlisünnet #photogrid

0 💬 138 👍

@dertli_ihvane

"Şa'banın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek, Allah-u Te'ala üzerine bir hak olur. (Hadis-i Şerif) #cübbeliahmethoca #hatırlatıyor #uyarıyor #anlatıyor #müceddid #mahmudefendihz #kuranıkerim #hadisişerif #ehlisünnet #sünnet #islam #islam #islamic #ismailağa Yarın şa'banı şerifin son persembesi,oruçlu geçirelim inşaAllah.

1 💬 166 👍

@kuranikerimvesunnetisahiha

#kuran #kuranıkerim #kuranyolu #hzmuhammed #hzmuhammedmustafa #peygamberefendimizsav #sünnet #hadis #sahihhadis #hadisişerif #kuranvesünnet #huzurislamda #hakdinislam #hadisinkarı #hadisinkarcıları #hadisvesünnetinkarcıları #enbüyüktefsirsünnettir #enbüyüktefsircihzmuhammeddir #ehlisünnet #islam #islamyolu #tekdinislam #huzurnamazda #benimyolumresulünyolu #islamyolusünnet #rehberkuranyolmuhammed #sözlerinenhayırlısıkuranyollarınenhayırlısısünnet #şanıyücenebi #engüzelörnek #rabbineyönel #islam

0 💬 208 👍

@dualar_risalesi

#hzmuhammed #sallallahualeyhivesellem #salavat #dua #namaz #ehlisünnet #ilim #türkiye #ankara #istanbul #azerbaycan

0 💬 21 👍

@rifkielfajri

Kesusahan didunia masih bisa dibantu oleh keluarga kita, teman kita, dan orang" yang mencintai kita. Tapi kalau kita susah di akhirat? Siapa yang mau menolong kita? Kuyy siapin bekal kita buat diakhirat... karna kematian itu tidak mengenal harus sakit dulu, harus tua dulu.. . . 🎞 Ust hanan_attaki Tag sahabat tersayang mu ya.Semoga bermanfaat. Yuk saling mengingatkan dalam kebaikan. . . . . . . ---------------- #ehlisünnet #islamic #ismailağa #kuranıkerim #islamicquotes #islamicreminder #muslimah #muslims #muslimquotes #muhammad #muhammadsaw #quran #yuk #nasehatulama #dakwah #rasulullah #duniajilbab #kartunmuslimah #arttoday #art #artwork #digitalart #remender #perbaikidiri #istiqomah #hijrah #hijrahyuk #muslimahs #muslimahberhijrah

0 💬 81 👍

@mavifiruze17

Namaz dinin direğidir📌 #çocuğadininiöğretenannedir #annebabanınkurtuluşvesikasıdininiyaşayanevlattır #çocuklarınızadininiöğretin #namazmümininmiracı #islamiyet #ehlisünnet #dinimizislam

0 💬 7 👍

@islam.dinim

Âb-ı Hayat - 1549 Enver abiler buyurdular ki; Göz neye bakarsa, kalp ondan alacaktır. Neye bakarsa! İyiye bakarsa, iyi. Onun için, iyi insanlarla görüşmeye, iyilerle beraber olmaya çalışmalıdır. Ne olursa olsun, Allahı inkar eden, Peygamberimizi "aleyhissalatü vesselam" kabul etmeyen insanlarla uzun süre beraber olmak, mutlaka kalbi karartır. Tabii bunun dereceleri vardır. Az karartır çok karartır; ama mutlaka karartır. Onun için, bu karartıyı giderecek istiğfar kapıları açıktır. Onun zamanı, mekanı, sayısı yoktur. Nerede, ne zaman, ne kadar istiğfar edilirse, kalp o kadar çok temizlenir. Mutlak temizlenir. Çünki, sûre-i Hûd'da Allahü teala buyuruyor ki; Tövbe ve istiğfar ederseniz, yardım ederim, yardımınıza yetişirim. Dolayısıyla, mutlaka tövbe istiğfar edeceğiz. Tövbe istiğfar etmek suretiyle Allahü tealanın yardımı bize ulaşacaktır. (Rahmetullahi teala aleyh) Huzur pınarı mail gurubundan alıntıdır. #islam #din #islamiyet #ehlisünnet #müslüman #kalb#göz #tövbe #günah #iman #imam #hafiz #genc #genclik #genç #akilli #aile #anne #baba #evlat #ilmihal #ilahiyat #imamhatip #üniversite #hayat #sanat #ilahiyatfakültesi #imamhatiplisesi #tesettür #fen

0 💬 53 👍

@hadis.alemi

#hadisalemi#ehlisünnet#ve#haseneye#dair - Trakya Üniversitesi

2 💬 50 👍

@hadis.alemi

#hadisalemi#ehlisünnet#ve#haseneye#dair - Trakya Üniversitesi

0 💬 38 👍