BunBim

Videos & photos about people, events, places, ideas of Instagram tag #mekkah14

@yolculukta.meftun

▪ Mes’ûd anlatıyor: “Rasûlullah bana; “Kur’an’ı bana oku!” buyurdu. Ben (hayretle): “Sana indirilmiş bulunan Kur’an’ı mı sana okuyayım?” diye sordum. Bana: “Evet, ben onu kendimden başkasından dinlemeyi de seviyorum!” dedi. Ben de ona Nisâ sûresini okumaya başladım. Ne zaman ki, “Her ümmete bir şâhid getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şâhid getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak?” meâlindeki 41. âyete geldim. “Dur!” dedi. Durdum ve dönüp Rasûlullah’a baktım; ne göreyim, iki gözünden de yaşlar akıyordu.” |Buhârî ▪▪ #ravza#cennetbahçesi #hadis#buhari #mescidinebevi#medinah#sofi #naksibendi#menzil#ahlulbeyt #mekkah14'15'16 #hac2016#umre2017#igmg #ditib#semerkand#düsseldorf #mina#muzdalifa #thecitythatneversleeps #istanbul#trabzon#samsun - Medinah

0 💬 121 👍

@yolculukta.meftun

Peygamber Efendimiz sav Bedir günü: "Işte su; atının dizginini tutmuş, üzerinde Harb silahı (ve zırhı ile hücuma hazır halde) olan Cebraîl'dir (as)" buyurmuşlardır. |Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî ▪ #bedir#bedr#islam#cihad #igmg #mekkah14/15/16 #hac2016#cemerat#mina#muzdalifa #mescidinebevi#sofi#peygamber #ehlisünnet #thecitythatneversleeps #medinah#yeşilkubbe#hacimm#hadis #ehlisünnet#menzil#kabe #istanbul#trabzon#samsun#köln#dortmund #igmg#ditib#semerkand 💙

0 💬 126 👍

@yolculukta.meftun

▪ بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم "Ey iman edenler, Allah'tan (Onun azabından) korkun ve Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda mücâhede edin ki felâha erebilesiniz." #mekkah#umre2017 #elhamdulillah #cumamubarek🌸 ▪ #haccıkıran #igmg #mekkah14/15/16 #hac2016#cemerat#mina#muzdalifa #mescidinebevi#sofi#peygamber #ehlisünnet #thecitythatneversleeps #medinah#yeşilkubbe#hacimm#hadis #ehlisünnet#menzil#kabe #istanbul#trabzon#samsun#köln#dortmund #igmg#ditib#semerkand 💙 - Mecca, Saudi Arabia

0 💬 159 👍

@yolculukta.meftun

▪ بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم "Artık zikrimizden dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir." |Necm ,29 #esselamualeyķüm 🌸 ▪ ▪ #esvedhacı #haccıkıran #igmg #mekkah14/15/16 #hac2016#cemerat#mina#muzdalifa #mescidinebevi#sofi#peygamber #ehlisünnet #thecitythatneversleeps #medinah#yeşilkubbe#hacimm#hadis #ehlisünnet#menzil#kabe #istanbul#trabzon#samsun#köln#dortmund #igmg#ditib#semerkand 💙

0 💬 160 👍

@yolculukta.meftun

Arafatta Vakfe.. 'Allahu teâlâ o vakit dünya semâsına rahmetiyle tecelli eder, meleklerine sizinle övünür: "Şunlar kullarımdır, rahmet ve mağrifetimi umarak derin vadilerden saçları dağınık ve toz içinde bana geldiler,onların günahları kumların adedince yahut denizlerin köpüğü kadar da olsa bağışladım. "Ey kullarım,bağışlanmış ve dileklerinize sefaat hakkı verilmiş halde Arafattan ininiz"buyurur. Bunlardan sonra kabeyi artık günahsız olarak tavaf etmiş olursun. Bir Melek gelir ve elini sırtına koyar ve "geleceğin için amel işle. Geçmiş bütün günahların bağışlanmıştır" der". |Teberânî ▪ ▪ #esvedhacı #haccıkıran #igmg #mekkah14/15/16 #hac2016#cemerat#mina#muzdalifa #mescidinebevi#sofi#peygamber #ehlisünnet#ilim#amel#ihlas #thecitythatneversleeps #medinah#yeşilkubbe#hacimm#hadis #ehlisünnet#menzil#kabe #istanbul#trabzon#samsun#köln#dortmund #igmg#ditib#semerkand 💙 - Muzdalifa

0 💬 151 👍

@yolculukta.meftun

Hz. Ali (ra) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'la Mekke'de idim. Beraberce bir tarafına gitmiştik. O'nun karşısına çıkan her ağaç, her dağ O'na selam veriyor ve: "Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın Resulü!" diyordu." |[Tirmizî] Vellezîne yebîtûne li Rabbihim succeden ve kiyamâ.. ▪ ▪▪▪H a c 2 0 1 6 ❤👣▪▪ E L H A M D U L I L L A H #esvedhacı #haccıkıran #igmg #mekkah14/15/16 #hac2016#cemerat#mina#muzdalifa #mescidinebevi#sofi#peygamber #ehlisünnet#ilim#amel#ihlas #thecitythatneversleeps #medinah#yeşilkubbe#hacimm#hadis #ehlisünnet#menzil#kabe #istanbul#trabzon#samsun#köln#dortmund #igmg#ditib#semerkand 💙 - Medinah

0 💬 119 👍

@yolculukta.meftun

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم "Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir..." |Tevbe Suresi Ya Cebbar.. Senin(c.c) engin bağışlamana sığındık.. #mevlidkandili ▪ ▪ #mekkah14/15/16 #hac2016#cemerat#mina#muzdalifa #mescidinebevi#sofi#peygamber #ehlisünnet#ilim#amel#ihlas #thecitythatneversleeps #medine#yeşilkubbe#hacimm #hadis#ehlisünnet#menzil#kabe #istanbul#trabzon#samsun#köln#dortmund #igmg#ditib#semerkand 💙 - Ravza-i Mutahhara

0 💬 194 👍

@yolculukta.meftun

Böylesi Firdevsî Şifayı nasib ettiğin gönlü, Sen(c.c) dilediğin dert,tasa ile terbiye eyle ya Rabb🌹 Kabe yolunda canlar Sana (c.c) feda olsun, dünya ya dair laik gördüğün her derde değermiş meğer; Soluğu yeterki Kabende bulalım.. #cumamubarek#hayrlicumalar #mekkah14/15/16 #hac2016 ❤ ▪▪▪ #cemerat#mina#muzdalifa #mescidinebevi#sofi#peygamber #ehlisünnet#ilim#amel#ihlas #thecitythatneversleeps #medine#yeşilkubbe#hacimm #hadis#ehlisünnet#menzil#kabe #istanbul#trabzon#samsun#köln#dortmund #igmg#ditib#semerkand 💙

1 💬 38 👍

@yolculukta.meftun

Bil ki, Selamete varmayabilir her sabır. Bazı davalar mahşere kalır..🌱🍃🍁 #mescidinebevi #medinah #elesvedu ▪ بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم "Beni anmak icin namaz kil" |Ta-ha 14 ▪ #cumamubarek#mekkah14/15/16 #hac2016#cemerat#mina#muzdalifa #mescidinebevi#sofi#peygamber #ehlisünnet#ilim#amel#ihlas #thecitythatneversleeps #medine#yeşilkubbe#hacimm #hadis#ehlisünnet#menzil#kabe #istanbul#trabzon#samsun#köln#dortmund #igmg#ditib#semerkand 💙 - Al-Masjid an-Nabawi

0 💬 235 👍

@yolculukta.meftun

Ve O (c.c) ki Böyle bir yığın acıyı bulup çıkarır ömrümden.. Nasibin farkına varmakta Nasib..🌙 ▪ ▪ H a c 2 0 1 6 ▪ Ebu Vakid el-Leysi (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'i dinledim. Veda haccinda zevcelerine soyle demistir: "Size bu farziniz bundan sonra hasirlarin arkalari!" |Ebu Davud, Menasik 1, (1722). ▪ #mekkah14/15/16 #hac2016#cemerat#mina#muzdalifa #mescidinebevi#sofi#peygamber #ehlisünnet#ilim#amel#ihlas #thecitythatneversleeps #medinah#yeşilkubbe#hacimm#hadis #ehlisünnet#menzil#kabe #istanbul#trabzon#samsun#köln#dortmund #igmg#ditib#semerkand 💙

0 💬 124 👍

@yolculukta.meftun

Türlü türlü dünyevî dertlerimize Sen (c.c) inşirahını yetiştir ya Rabb💕 ▪ ▪ "F e i n n e m e â l u s r i y u s r a ...İnne meâl usri yusra" Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır... |İnşirah Suresi #hayrliaksamlar ▪▪▪▪▪▪ #mekkah14/15/16 #hac2016#cemerat#mina#muzdalifa #mescidinebevi#sofi#peygamber #ehlisünnet#ilim#amel#ihlas #thecitythatneversleeps #medinah#yeşilkubbe#hacimm#hadis #ehlisünnet#menzil#kabe #istanbul#trabzon#samsun#köln#dortmund #igmg#ditib#semerkand 💙

0 💬 127 👍

@yolculukta.meftun

Hz. Ali'ye ait bir başka rivâyette, Hz. Ali: "Namazımı kılar istirahat ederim'' demişti. Kendisini ayıpladılar. O da şu cevabı verdi: "Ben Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı işittim. Şöyle demişti: "Ey Bilal kalk, bizi namazla istirahate kavuştur." |Ebu Dâvud, Edeb 86 ▪▪▪▪ Rabbim..bizi Namazla istirahate kavuştur😌 Medina'da Kıyam... ▪▪H a c 2 0 1 6 ❤👣▪▪ E L H A M D U L I L L A H #esvedhacı #haccıkıran #igmg #mekkah14/15/16 #hac2016#cemerat#mina#muzdalifa #mescidinebevi#sofi#peygamber #ehlisünnet#ilim#amel#ihlas #thecitythatneversleeps #medinah#yeşilkubbe#hacimm#hadis #ehlisünnet#menzil#kabe #istanbul#trabzon#samsun#köln#dortmund #igmg#ditib#semerkand 💙

2 💬 112 👍

@yolculukta.meftun

Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, demiştir ki: Rasûlullah (s.a.v.)’in şöyle dediğini işittim: “Hem umre hem hac yapmak üzere emrine boyun eğdim.” |Buhârî, Hac: 35; Müslim, Hac: 23 ■▪▪H a c 2 0 1 6 ❤👣▪▪■ E L H A M D U L I L L A H ▪esvedhacı ▪haccıkıran ▪#igmg #mekkah14/15/16 #hac2016 ❤ ______ #hacımm#cemerat#mina#muzdalifa #mescidiharam#sofi#peygamber #ehlisünnet#ilim#amel#ihlas #yolculuktameftun#ilim #thecitythatneversleeps#mescidiharam #medinah#yeşilkubbe#hacimm#hadis #ehlisünnet#menzil#kabe #istanbul#trabzon#samsun#köln#dortmund #igmg#ditib#semerkand 💙 - The Holy Mosque - Makkah الحرم المكي الشريف

0 💬 151 👍

@yolculukta.meftun

Bu dünyada yüreğin kaldıramayacağı nimetler var, Rabbim yüreğimizi dualarımızın kabulüne hazır eylesin. Bu dünyada tatmaya ömrün yetemeğeceği lezzetler var, Rabbim ahiretimizde bizleri mahrum bırakmasın. Rabbim #kâbe Aşkımıza #safa #merve serinliği versin, sizleri tüm doyamadıklarınızla Cennet'ul firdavs de toplasın.. Vedanın bir söz olduğunu anladım "söz" SÖZ dedim, SÖZ kaderimi zorlayıp,tekrar geleceğim... ~Gecenın bir vaktinde' isteğen yokmu vereyim' diyen bir Rabbimiz var!~ Vedalar dahi Allah adıyla söz olmalı. Kader-i mutlak farkı budur, zira tevekkül sadece Rabb hükmüne edilir. ~~🍃🌹🍃~~ Kâbe meleklerinin Selamıdır bize "canımı fedaya geldim" dedirten,bizleri selametli kılan.. ...✒ ▪▪▪▪▪ #mekkah14/15/16 #hac2016 ❤🍃 #mescidiharam#sofi#peygamber #ehlisünnet#ilim#amel#ihlas #yolculuktameftun#ilim #thecitythatneversleeps#mescidiharam #medinah#yeşilkubbe#hacimm#hadis #ehlisünnet#menzil#kabe #istanbul#trabzon#samsun#köln#dortmund #igmg#ditib#semerkand 💙

3 💬 204 👍

@yolculukta.meftun

Rabbim Sen(c.c)gönül yollarımızın akibetini hayr eyle.. Sen (c.c) Sana akan ömrümüzü hayr eyle.. Cenneti isteyen yüzümüzü, yüreğimizi Sana(c.c) laik eyle.. Sen (c.c) kaderimize yazdığın yerde hasıl olan musibetlerimizin kitabimizin o sayfasını temize çıkarmasını nasip eyle.. Sen (c.c) bizi yeterki selametli kıl.. Sen (c.c) zaten Kerîm'sin..💕 ايلان...✒📖🍃 #hac2016 ❤ canımın çoğu kaldı sende... #mekkah14#15#16 ▪▪▪ #mescidiharam#sofi#peygamber #ehlisünnet#ilim#amel#ihlas #yolculuktameftun#ilim #thecitythatneversleeps#mescidiharam #medinah#yeşilkubbe#hacimm#hadis #ehlisünnet#menzil#kabe #istanbul#trabzon#samsun#köln#dortmund #igmg#ditib#semerkand 💙 - Makkah KSA

1 💬 121 👍

@mtimami

#mekkah14

0 💬 42 👍